สระภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ

สระภาษาอังกฤษ สระเดี่ยวและสระประสมในภาษาอังกฤษ

สระภาษาอังกฤษ

สระภาษาอังกฤษ การเทียบเสียงสระภาษาอังกฤษกับภาษาไทย ให้เข้าใจแบบง่ายๆ

สระภาษาอังกฤษ มีความสำคัญในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเช่นกัน ซึ่งสามารถเป็นได้ทั้งสระและพยัญชนะในภาษาอังกฤษ มีด้วยกันหลักๆ 5 ตัว ได้แก่ “a”, “e”, “i”, “o”, และ “u” ซึ่งในภาษาอังกฤษนั้นสระมีบทบาทสำคัญในการรวมกันเพื่อสร้างคำศัพท์และประโยคในภาษาอังกฤษ ซึ่งในภาษาอังกฤษมีทั้งสระเดี่ยวและสระประสม ซึ่งสระเดี่ยวเป็นสระที่ออกเสียงเองได้โดยไม่ต้องร่วมกับสระอื่น ส่วนสระประสมคือการรวมกันของสระเพื่อสร้างเสียงใหม่ เราจะเริ่มต้นด้วยการทำความเข้าใจเกี่ยวกับสระเดี่ยวที่มีอยู่ในภาษาอังกฤษและความสำคัญของการรู้จักและนำไปใช้งานให้ถูกต้องในการสร้างคำศัพท์และประโยคในชีวิตประจำวัน

สระเดี่ยวภาษาอังกฤษ มีตัวอะไรบ้าง ออกเสียงอย่างไรในภาษาไทย

สระเดี่ยวภาษาอังกฤษ มีทั้งหมดด้วยกัน 5 ตัว อย่าง A, E, I, O และ U ซึ่งทั้ง 5 ตัวนี้เป็นสระเสียงสั้น
การออกเสียงภาษาอังกฤษ ให้ถูกต้องจะช่วยทำให้การสื่อสารของท่านไม่ผิดพลาด เพราะในภาษาอังกฤษหากออกเสียงผิดก็อาจทำให้ความหมายเปลี่ยนไปได้เลย

● สระ a ออกเสียงในภาษาไทยเป็น สระแอะ,สระแอ เช่น cat (แคท), hat (แฮท), pat (แพท) เป็นต้น
● สระ e ออกเสียงในภาษาไทยเป็น สระเอะ,สระเอ,สระอี เช่น red (เรด), bed (เบด), pen (เพน) เป็นต้น
● สระ i ออกเสียงในภาษาไทยเป็น สระอิ, สระไอ เช่น big (บิก), sit (ซิท), fish (ฟิช) เป็นต้น
● สระ o ออกเสียงในภาษาไทยเป็น สระเอาะ, สระออ, สระโอ เช่น dog (ด็อก), hot (ฮ็อต), box (บ็อกซ์) เป็นต้น
● สระ u ออกเสียงในภาษาไทยเป็น สระอะ, สระอึ, สระอือ, สระอู เช่น bus (บัส), cup (คัพ), sun (ซัน) เป็นต้น

เนื่องจากการออกเสียงและความหมายของสระในภาษาอังกฤษมีความแตกต่างจากภาษาไทย อย่างไรก็ตาม ใช้ข้อมูลที่ aroundthworld.com นำมาให้ทุกท่านได้เรียนรู้และลองฝึกฝนในการเขียนคำศัพท์และวิธีผสมคำในภาษาอังกฤษที่สามารถช่วยให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้และทำความเข้าใจสระได้อย่างดียิ่งขึ้น

สระประสมภาษาอังกฤษ มีตัวอะไรบ้าง ออกเสียงอย่างไรในภาษาไทย

สระประสมภาษาอังกฤษ ในภาษาอังกฤษเราจะได้ยินคำศัพท์ที่มีสระที่อยู่ระหว่างตัวอักษร ซึ่งสระเหล่านี้เรียกว่า “สระประสม” ในบทความนี้เราจะพูดถึงความหมายของสระประสมและวิธีการใช้งาน รวมถึงความสำคัญและการออกเสียงที่เมื่อมีสระประสมเพิ่มเข้ามาในคำศัพท์และประโยคในภาษาอังกฤษนั้นๆ สระผสมคือการรวมกันของสองสระเพื่อสร้างเสียงใหม่ที่มีความหมายในคำนั้นๆ เราสามารถใช้สระประสมเพิ่มความหมายหรือแสดงความต่างของคำได้ เช่น คำว่า Friendly (เฟรนด์ลี่) เลือกใช้สระประสม ie ในการผสมคำ มาดูกันว่าสระประสมมีอะไรอีกบ้าง

● สระ a-e / ay / ai ออกเสียงในภาษาไทยเป็น สระเอย์ เช่น fail (เฟล), tail (เทล), pain (เพน)
● ear / eer / ere ออกเสียงในภาษาไทยเป็น สระเอีย เช่น Klear (เคลียร์), cheer (เชียร์), here (เฮียร์ เป็นต้น
● ear / air / ere / ar ออกเสียงในภาษาไทยเป็น สระแอ เช่น pair (แพร์), bear (แบร์), shear (แชร์) เป็นต้น
● oy / oi ออกเสียงในภาษาไทยเป็น สระออย เช่น join (จอยน์), Coins (คอยน์), soy (ซอย) เป็นต้น
● o / o-e- / oa ออกเสียงในภาษาไทยเป็น สระโอ เช่น boat (โบ้ท), road (โรด), coat (โค้ท)เป็นต้น
● i / i-e-/y ออกเสียงในภาษาไทยเป็น สระไอ เช่น เช่น pie (พาย), lie (ไล), tie (ไท) เป็นต้น
● ou / ow ออกเสียงในภาษาไทยเป็น สระเอา เช่น down (ดาวน์), Crown (คราวน์), town (ทาวน์) เป็นต้น
● our / ure ออกเสียงในภาษาไทยเป็น สระอัว เช่น sure (ชัวร์), tour (ทัวร์) เป็นต้น

การนำสระประสมไปใช้ในการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษ สามารถดัดแปรงและเปลี่ยนสระ ตัวผสม ก็สามารถเกิดคำศัพท์และความหมายใหม่ได้แล้ว การใช้สระประสมในภาษาอังกฤษ ช่วยให้คำศัพท์เป็นที่น่าสนใจและชัดเจนมากขึ้น

● ตัวอย่างการใช้สระประสมอยู่ในคำถาม เช่น
– คำถาม “How’s the weather today?” (วันนี้อากาศเป็นอย่างไร?)
– คำตอบ “It’s really hot and humid.” (มันร้อนและชื้นมาก)

● การใช้สระประสมในประโยคช่วยให้ประโยคมีความหมายที่ชัดเจนและน่าสนใจมากขึ้น ตัวอย่าง เช่น
– She’s a well-known actress. (เธอเป็นนักแสดงที่มีชื่อเสียง)
– He’s a good-hearted person.  (เขาเป็นคนใจดี)

● ในทั้งสองประโยคนี้ การใช้สระประสมช่วยเพิ่มความหมายเกี่ยวกับคุณลักษณะของบุคคลที่กล่าวถึง
การนำสระประสมไปใช้ในการสร้างคำให้กับคำศัพท์เพื่อให้เกิดคำใหม่ที่มีความหมายที่แตกต่างกัน
– care” (ดูแล) + “ful” (เต็มใจ) = “careful” (ระมัดระวัง)
– peace” (สันติภาพ) + “ful” (เต็มใจ) = “peaceful” (สงบสุข)

● ในการสื่อสารประจำวัน เราสามารถใช้สระประสมในคำพูดและเขียนเพื่อให้ประโยคมีความหมายที่หลากหลายและน่าสนใจ ตัวอย่างเช่น:

-I can’t believe how fast the car is. (ฉันไม่เชื่อว่ารถวิ่งเร็วขนาดนี้)
– The restaurant offers a kid-friendly menu. (ร้านอาหารมีเมนูที่เหมาะกับเด็ก)

 

 

 

ปิดความเห็น บน สระภาษาอังกฤษ สระเดี่ยวและสระประสมในภาษาอังกฤษ