อาการป่วยภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ

อาการป่วย ภาษาอังกฤษที่คุณควรรู้ พร้อมคำอ่านและคำแปลภาษาไทย

อาการป่วย ภาษาอังกฤษ

อาการป่วย ภาษาอังกฤษ 100 คำ ใช้สื่อสารเพื่อบอกอาการป่วย

อาการป่วย ภาษาอังกฤษ สำคัญอย่างไร หลายๆท่านอาจจะพบปัญหาเมื่อเดินทางไปต่างประเทศหรือย้ายไปอาศัยในต่างประเทศแล้วเกิดอาการป่วย เราจะพูดหรือบอก อาการป่วยภาษาอังกฤษต้องพูดยังไง ให้หมอหรือเภสัชกรเข้าใจ เพื่อเข้ารับการรักษาหรือซื้อยารับประทานได้อย่างถูกต้อง ดังนั้นจึงควรเรียนรู้ คำศัพท์เกี่ยวกับอาการป่วยภาษาอังกฤษ เพื่อเอาตัวรอดในต่างประเทศเมื่อป่วย

อาการป่วยภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่านและคำแปล

อาการป่วยภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่านและคำแปล อาการป่วยเป็นส่วนสำคัญของชีวิตประจำวันการรู้คำศัพท์อาการป่วยสามารถช่วยให้เราดูแลตัวเองและคนรอบข้างได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วเมื่อมีปัญหาสุขภาพเกิดขึ้น ในบทความนี้เราจะแนะนำ คำศัพท์เกี่ยวกับอาการป่วยที่พบบ่อยเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อใช้สื่อสารในกรณีฉุกเฉิน

อาการป่วย ภาษาอังกฤษ

100 คำศัพท์อาการป่วยภาษาอังกฤษ

100 คำศัพท์อาการป่วยภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่านภาษาไทยและคำแปลภาษาไทย

 1. Fever (ไฟเวอร์) แปลว่า อาการเป็นไข้
 2. Cough (คอฟ) แปลว่า อาการไอ
 3. Sore throat (ซอร์ โทรท) แปลว่า อาการเจ็บคอ
 4. Headache (เฮดเดค) แปลว่า อาการปวดหัว
 5. Fatigue (แฟทีก) แปลว่า อาการอ่อนเพลีย
 6. Nausea (นอซซีอา) แปลว่า อาการคลื่นไส้
 7. Vomiting (วอมิทติง) แปลว่า อาการอาเจียน
 8. Diarrhea (ไดอะเรีย) แปลว่า อาการท้องเสีย
 9. Stomachache (สตอมแอค) แปลว่า อาการปวดท้อง
 10. Chills (ชิลส์) แปลว่า อาการสั่นหนาว
 11. Runny nose (รันนีโนส) แปลว่า อาการมีน้ำมูกไหล
 12. Sneezing (สนีซิง) แปลว่า อาการจาม
 13. Shortness of breath (ชอร์ทเนส ออฟ เบรธ) แปลว่า อาการหายใจไม่อิ่ม, หายใจลำบาก
 14. Chest pain (เชสท์ เพน) แปลว่า อาการเจ็บหน้าอก
 15. Dizziness (ดิซซีเนส) แปลว่า อาการเวียนหัว
 16. Rash (แรช) แปลว่า อาการผื่น
 17. Swelling (สวลลิง) แปลว่า อาการบวม
 18. Blurred vision (เบิลเลิร์ด วิชัน) แปลว่า อาการมองไม่ชัด, มองเห็นภาพซ้อน, ตามัว, ตาพร่ามัว
 19. Joint pain (จอยนท์ เพน) แปลว่า อาการปวดข้อ
 20. Loss of appetite (ลอส ออฟ แอพพิไทท์) แปลว่า ภาวะไม่อยากอาหาร, เบื่ออาหาร
 21. Numbness (นัมบ์เนส) แปลว่า อาการชา
 22. Weakness (วีคเนส) แปลว่า อาการอ่อนแอ, อ่อนเพลีย
 23. Dehydration (ดีไฮเดร์เรชัน) แปลว่า ภาวะขาดน้ำ
 24. Sore muscles (ซอร์ มัสเคิลส) แปลว่า เจ็บกล้ามเนื้อ
 25. Itching (อิทชิง) แปลว่า อาการคัน
 26. Clogged nose (คลอกค์ โนส) แปลว่า อาการคัดจมูก
 27. nose bleed (โนส บลีด) แปลว่า เลือดกำเดาไหล
 28. Infection (อินแฟค’เชิน) แปลว่า อาการติดเชื้อ
 29. Watery eyes (เวเทอรี่ อายส์) แปลว่า น้ำตาไหล
 30. Loss of taste (ลอส ออฟ เทสท์) แปลว่า อาการไม่รับรส
 31. Loss of smell (ลอส ออฟ สเมลล์) แปลว่า อาการไม่รับกลิ่น
 32. High blood pressure (ไฮ บลัด เพรสเชอร์) แปลว่า ความดันสูง
 33. Low blood pressure (โล บลัด เพรสเชอร์) แปลว่า ความดันต่ำ
 34. Palpitations (แพลปิเทชัน) แปลว่า อาการใจสั่น
 35. Sore gums (ซอร์ กัมส์) แปลว่า อาการเหงือกอักเสบ
 36. Earache (เอียร์เอค) แปลว่า อาการปวดหู
 37. Difficulty swallowing (ดิฟฟิคัลที สวอลโลวิง) แปลว่า อาการกลืนลำบาก
 38. Rash on the skin (แรช ออน เดอะ สกิน) แปลว่า อาการผื่นบนผิวหนัง
 39. Dark urine (ดาร์ก ยูรีน) แปลว่า อาการปัสสาวะเข้มสี
 40. Yellowing of the skin (ยัลโลวิง ออฟ เดอะ สกิน) แปลว่า อาการผิวหนังเปลี่ยนเป็นสีเหลือง
 41. Numbness in the limbs (นัมบ์เนส อิน เดอะ ลิมบ์) แปลว่า อาการชาในแขนและขา
 42. Redness (เรดเนส) แปลว่า อาการแดง
 43. Constipation (คอนสทิเพชัน) แปลว่า อาการท้องผูก
 44. Difficulty urinating (ดิฟฟิคัลที ยูริเนทิง) แปลว่า ปัสสาวะลำบาก, ปัสสาวะไม่ออก
 45. Thirst (เทิร์สท์) แปลว่า อาการกระหายน้ำ
 46. Sudden weight loss (ซัดเดน เเวท ลอส) แปลว่า อาการลดน้ำหนักอย่างรวดเร็ว
 47. Rapid heartbeat (แรปิด ฮาร์ทบีท) แปลว่า อาการชีพจรเต้นเร็ว, หัวใจเต้นเร็ว
 48. Loss of coordination (ลอส ออฟ โคออร์ดิเนชัน) แปลว่า ภาวะกล้ามเนื้อสูญเสียการประสานสัมพันธ์กัน
 49. Swollen lymph nodes (สวอลล์เลน ลิมฟ์ โนดส) แปลว่า ต่อมน้ำเหลืองบวม
 50. Muscle weakness (มัสเคิล วีคเนส) แปลว่า กล้ามเนื้ออ่อนแรง
 51. Watery diarrhea (วอเตอรี่ ไดอะเรีย) แปลว่า อาการท้องเสียเป็นน้ำ
 52. Loss of consciousness (ลอส ออฟ คอนเซียสเนส) แปลว่า หมดสติ
 53. Short-term memory loss (ชอร์ตเทิร์ม แมมโมรี่ ลอส) แปลว่า อาการสูญเสียความจำระยะสั้น
 54. Joint swelling (จอยนท์ สวลลิง) แปลว่า อาการข้อบวม
 55. Blurred speech (เบิลเลิร์ด สปีช) แปลว่า อาการพูดไม่ชัด, ลิ้นแข็ง
 56. Fatigue and weakness (แฟทีก แอนด์ วีคเนส) แปลว่า ความเหนื่อยล้าและความอ่อนแอ
 57. Abdominal pain (แอบดอมิเนล เพน) แปลว่า อาการปวดท้อง
 58. High fever (ไฮ ฟีเวอร์) แปลว่า อาการไข้สูง
 59. Loss of balance (ลอส ออฟ บาลแลนซ์) แปลว่า อาการสูญเสียสมดุล
 60. Muscle cramps (มัสเคิล แครมป์ส) แปลว่า ตะคริว, ตะคริวกล้ามเนื้อ, ปวดกล้ามเนื้อ, กล้ามเนื้อแข็งเกร็ง
 61. Cold sweats (โคลด สเวทส์) แปลว่า อาการเหงื่ออออกตัวเย็น
 62. Dry mouth (ไดร์ เมาธ) แปลว่า อาการปากแห้ง
 63. Rapid breathing (แรปิด บรีธธิง) แปลว่า อาการหายใจเร็ว
 64. High-pitched cough (ไฮ-พิชด์ คอฟ) แปลว่า อาการไอแห้ง
 65. Blood in stool (บลัด อิน สตูล) แปลว่า อุจจาระเป็นเลือด
 66. Yellow skin and eyes (ยัลโลวิง สกิน แอนด์ อายส์) แปลว่า อาการผิวหนังและตาเปลี่ยนสีเหลือง
 67. Rapid weight gain (แรปิด เวท เเกน) แปลว่า ภาวะน้ำหนักตัวเพิ่ม
 68. Excessive thirst (เอ็กเซสซี เทิร์สท์) แปลว่า อาการกระหายน้ำมาก
 69. Swollen ankles (สวลล์เลน แองเคิลส) แปลว่า ข้อเท้าบวม
 70. Muscle stiffness (มัสเคิล สติฟเนส) แปลว่า กล้ามเนื้อตึง
 71. Persistent cough (เพอร์ซิสเทนท์ คอฟ) แปลว่า ไอเรื้อรัง
 72. Increased heart rate (อินครีสด ฮาร์ทเรท) แปลว่า อาการอัตราการเต้นของหัวใจเพิ่มขึ้น
 73. Painful urination (เพนฟูล ยูริเนชัน) แปลว่า ปัสสาวะแสบขัด
 74. Bloodshot eyes (บลัดช็อต อายส์) แปลว่า อาการตาแดง
 75. Dry skin (ไดร์ สกิน) แปลว่า อาการผิวหนังแห้ง
 76. Toothache (ทูธเอค) แปลว่า อาการปวดฟัน
 77. Rapid muscle twitching (แรปิด มัสเคิล ทวิชชิง) แปลว่า อาการกล้ามเนื้อกระตุก
 78. Difficulty speaking (ดิฟฟิคัลที สปีกกิง) แปลว่า อาการพูดลำบาก
 79. Loss of motor skills (ลอส ออฟ โมเตอร์ สกิลส) แปลว่า อาการสูญเสียทักษะการเคลื่อนไหว
 80. Red and swollen tonsils (เรด แอนด์ สวลล์เลน ทอนซิลส) แปลว่าทอนซิลบวมแดงและบวม
 81. Skin peeling (สกิน พีลลิง) แปลว่า อาการผิวหนังลอก
 82. Joint stiffness (จอยนท์ สติฟเนส) แปลว่า อาการข้อแข็ง, ข้อยึด
 83. Excessive sweating (เอ็กเซสซี สเวทติง) แปลว่า อาการเหงื่อเยอะ, เหงื่อออกง่าย
 84. Unexplained weight loss (อันเอ็กสเพลินด์ เวท ลอส) แปลว่า น้ำหนักลดผิดปกติ
 85. Rapid eye movement (แรปิด อาย มูฟเม้นท์) แปลว่า อาการการเคลื่อนไหวตาอย่างรวดเร็วขณะหลับ
 86. Swollen glands (สวลล์เลน แกลนด์ส) แปลว่า อาการต่อมน้ำเหลืองบวม
 87. Blood in urine (บลัด อิน ยูรีน) แปลว่า ปัสสาวะเป็นเลือด
 88. Throbbing headache (ทรอบบิง เฮดเดค) แปลว่า ปวดหัวตุบๆ
 89. Broken leg/arm (โบรกเกน เลค/อาร์ม) แปลว่า แขน/ขา หัก
 90. Abdominal bloating (แอบดอมิเนล โบลทิง) แปลว่า อาการท้องอืด
 91. Migraine (ไมเกรน) แปลว่า ไมเกรน
 92. Allergic reaction (เออะเลอ’จิค รีแอคเชิน) แปลว่า อาการภูมิแพ้
 93. Vomit / Throw up (วอมิท / โธรอัพ) แปลว่า อาเจียน / อ้วก
 94. Difficulty sleeping (ดิฟฟิคัลที สลีปปิง) แปลว่า อาการนอนไม่หลับ
 95. Food poisoning (ฟูด พอยเซินนิง) แปลว่า อาหารเป็นพิษ
 96. Asthma (แอชมะ) แปลว่า หอบหืด
 97. Rapid pulse (แรปิด พัลส) แปลว่า อาการชีพจรเต้นเร็ว
 98. Muscle weakness in arms and legs (มัสเคิล วีคเนส อิน อาร์มส์ แอนด์ เล็กส์) แปลว่า อาการอ่อนแอในแขนและขา
 99. Abnormal bleeding (แอบโนมัล บลีดดิง) แปลว่า อาการเลือดออกผิดปกติ
 100. Diabetes (ไดอะบี’ทิส) แปลว่า โรคเบาหวาน

นี่คือคำศัพท์เกี่ยวกับ อาการป่วย ภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่าน และ อาการป่วย ภาษาอังกฤษพร้อมคำแปล เราจะสนทนาเกี่ยวกับวิธีการรับรู้เมื่อเรามีอาการป่วยและทำอย่างไรในกรณีที่จำเป็นต้องพบแพทย์ และซื้อยามารับประทานเองที่บ้าน

 

อ่านบทความเกี่ยวกับภาษาอังกฤษที่น่าสนใจเพิ่มเติม : คลิก !!
บทความที่กำลังได้รับความนิยม : สถานที่ภาษาอังกฤษ

 

ปิดความเห็น บน อาการป่วย ภาษาอังกฤษที่คุณควรรู้ พร้อมคำอ่านและคำแปลภาษาไทย