การออกเสียงภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ

การออกเสียงภาษาอังกฤษ วิธีออกเสียงภาษาอังกฤษง่ายๆสำหรับมือใหม่

การออกเสียงภาษาอังกฤษ ให้ถูกวิธีง่ายๆ

การออกเสียงภาษาอังกฤษ การออกเสียงภาษาอังกฤษเป็นสิ่งสำคัญในการสื่อสารในสังคมที่หลากหลายทั้งในวงการธุรกิจ การศึกษา และชีวิตประจำวัน ทักษะในการออกเสียงภาษาอังกฤษที่ดีสามารถช่วยให้คุณสื่อสารได้อย่างชัดเจนและเข้าใจกันมากขึ้น ในบทความนี้เราจะพาคุณไปเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานของการออกเสียงภาษาอังกฤษและแนวทางที่จะช่วยให้คุณพัฒนาทักษะการออกเสียงของคุณให้ดีมากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้น เทคนิคการเรียนภาษาอังกฤษ ทั้งการพูด อ่าน เขียน ทักษะด้านต่างๆ ควรต้องพัฒนาไปพร้อมๆกัน เพื่อช่วยให้การเรียนภาษาอังกฤษของท่านดีขึ้นแบบก้าวกระโดด เมื่อท่านเรียนรู้พื้นฐานของการเรียนภาษาอังกฤษ รวมถึง ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น ท่านควรเริ่มหัดสื่อสารเพื่อพัฒนาสกิลการออกเสียงภาษาอังกฤษให้ถูกต้องมากยิ่งขึ้น เมื่อพูดบ่อยๆและได้ยินบ่อยๆ จะทำให้ท่านเริ่มพูดไหลลื่นมากขึ้น ยิ่งฟังสำเนียงจากเจ้าของภาษายิ่งจะทำให้ท่านสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ถูกต้อง เพราะหากท่านออกเสียงผิดอาจจะทำให้ความหมายที่ต้องการจะสื่อสารเกิดความผิดพลาดได้ ดังนั้นการฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษก็เป็นสิ่งที่ควรฝึกฝนบ่อยๆ เช่นกัน

เทคนิคการออกเสียงให้เหมือนเจ้าของภาษา

เทคนิคการออกเสียงให้เหมือนเจ้าของภาษา ไม่ยากอย่างที่คิดการออกเสียงที่ถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาทักษะการออกเสียง ในภาษาอังกฤษบางครั้งหากออกเสียงผิดพลาดความหมายก็จะเปลี่ยนไปทันที ดังนั้นการออกเสียงที่ถูกต้องก็เป็นสิ่งที่ดี การฝึกฝนจะช่วยให้ท่านสามารถพัฒนาสกิลพูดภาษาอังกฤษให้เทียบเท่ากับเจ้าของภาษาได้เช่นกัน

● เข้าใจระบบเสียง: ศึกษาและเข้าใจระบบเสียงของภาษาอังกฤษ เข้าใจตำแหน่งและพยัญชนะของเสียงในปากและลิ้น.

● ฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ: การฝึกฝนการออกเสียงต้องเป็นอย่างสม่ำเสมอ เลือกคำหรือประโยคที่คุณรู้ว่ามีความยากลำบากในการออกเสียงและฝึกซ้ำๆ.

● บันทึกและเปรียบเทียบ: บันทึกเสียงของคุณเมื่อออกเสียงและเปรียบเทียบกับเสียงที่ถูกต้อง เพื่อพัฒนาการออกเสียงให้ดียิ่งขึ้น

ตารางการออกเสียงภาษาอังกฤษ

ตารางการออกเสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษ เมื่อเทียบกับพยัญชนะไทย

ตารางการออกเสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับพยัญชนะไทย เมื่อท่านเรียนรู้การออกเสียงที่ถูกต้องจะสามารถพูด อ่าน และเขียน ได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้น เป็นพื้นฐานที่ท่านควรรู้เมื่อเรียน ภาษาอังกฤษ เพราะจะทำให้ท่านเข้าใจทั้งเวลาที่อ่านและเขียน ว่าพยัญชนะแต่ละตัวออกเสียงเป็นอย่างไร เมื่อผสมเป็นคำมีการเปลี่ยนเสียงหรือไม่ ดังนั้นมาดูตารางการเทียบเสียงกันเลย

/p/ อ่านว่า [เพอะ] จะคล้ายเสียง ‘พ’ ในภาษาไทย
/b/ อ่านว่า [เบอะ] จะคล้ายเสียง ‘บ’ ในภาษาไทย
/t/ อ่านว่า [เทอะ] จะคล้ายเสียง ‘ท’ ในภาษาไทย
/d/ อ่านว่า [เดอะ] จะคล้ายเสียง ‘ด’ ในภาษาไทย
/k/ อ่านว่า [เคอะ] จะคล้ายเสียง ‘ค’ ในภาษาไทย
/g/ อ่านว่า [เกอะ] จะคล้ายเสียง ‘ก’ ในภาษาไทย
/tʃ/ อ่านว่า [เชอะ] จะคล้ายเสียง ‘ช’ ในภาษาไทย
/dʒ/ อ่านว่า [เจอะ] จะคล้ายเสียง ‘จ’ ในภาษาไทย
/f/ อ่านว่า [เฟอะ] จะคล้ายเสียง ‘ฟ’ ในภาษาไทย
/v/ อ่านว่า [เวอะ] จะคล้ายเสียง ‘ว’ ในภาษาไทย
/θ/ อ่านว่า [เธอะ] จะคล้ายเสียง ‘ธ’ ในภาษาไทย
/ð/ อ่านว่า [เธ่อะ] จะคล้ายเสียง ‘ธ’ ในภาษาไทย
/s/ อ่านว่า [เสอะ] จะคล้ายเสียง ‘ส’ ในภาษาไทย
/z/ อ่านว่า [เสอะ] จะคล้ายเสียง ‘ส’ ในภาษาไทย
/ʃ/ อ่านว่า [เชอะ] จะคล้ายเสียง ‘ช’ ในภาษาไทย
/ʒ/ อ่านว่า [เฉ่อะ] จะคล้ายเสียง ‘ฉ’ ในภาษาไทย
/h/ อ่านว่า [เช่อะ] จะคล้ายเสียง ‘ฮ’ ในภาษาไทย
/m/ อ่านว่า [เม่อะ] จะคล้ายเสียง ‘ม’ ในภาษาไทย
/n/ อ่านว่า [เน่อะ] จะคล้ายเสียง ‘น’ ในภาษาไทย
/ŋ/ อ่านว่า [เงอะ] จะคล้ายเสียง ‘ง’ ในภาษาไทย
/l/ อ่านว่า [เล่อะ] จะคล้ายเสียง ‘ล’ ในภาษาไทย
/r/ อ่านว่า [เรอะ] เทียบเสียงภาษาไทยจะคล้ายเสียง ‘ร’
/j/ อ่านว่า [เยอะ] เทียบเสียงภาษาไทยจะคล้ายเสียง ‘ย’
/w/ อ่านว่า [เยอะ] เทียบเสียงภาษาไทยจะคล้ายเสียง ‘ว’

วิธีออกเสียงภาษาอังกฤษ ที่ทุกคนควรรู้

วิธีการออกเสียงภาษาอังกฤษ ที่ทุกคนควรรู้เลยก็คือ การออกเสียงแบบเน้นพยางค์ ถ้าหากว่ามีคำใดที่มากกว่า 1 พยางค์ ต้องเน้นหนึ่งในนั้นซึ่งการเน้นคือการขึ้นเสียงให้สูงขึ้นหรือหนักขึ้น อ้าว แล้วจะรู้ได้ไงว่าควรเน้นพยางค์ไหน สำเนียง หรือ Accent เป็นการเลียนเสียงที่คุ้นชินกับภูมิภาคต่าง ๆ แล้วซึมซับเอาเอกลักษณ์นั้นมาผ่านการใช้ชีวิตประจำวัน ซึ่งการออกเสียง หรือ Pronunciation จะฝึกได้ด้วยการเรียนรู้การออกเสียงพยัญชนะและสระแล้วนำมารวมกันให้เป็นคำ รวมถึงการรู้หลักการในการกำหนดเสียงสูงต่ำ ของภาษานั้นๆ มาดูการออกเสียงในภาษาอังกฤษดีกว่าว่ามีอะไรบ้าง ในภาษาอังกฤษบางตัวอักษรสามารถออกเสียงได้หลายแบบ เช่น Good, Giant Put, Cut อาจจะทำให้สับสนกับการสะกดคำของภาษาอังกฤษกับการสะกดเพื่อออกเสียงในภาษาอังกฤษ ซึ่งการออกเสียงภาษาอังกฤษจะมี ดังต่อไปนี้

● ให้เน้นออกเสียงพยางค์แรกของคำ : มักจะใช้กับคำนาม 2 พยางค์ เช่น children, father และคำคุณศัพท์ 2 พยางค์ เช่น Normal, Crazy เป็นต้น
● ให้เน้นออกเสียงพยางค์สุดท้ายของคำ : มักจะใช้กับคำกริยาสองพยางค์ เช่น become, begin เป็นต้น
● ให้เน้นออกเสียงพยางค์ที่สองก่อนถึงพยางค์สุดท้าย : ซึ่งมักจะใช้กับคำที่ลงท้ายด้วย -ic เช่น geographic และมักจะใช้กับคำที่ลงท้ายด้วย -sion และ -tion เช่น Ascension, Impression เป็นต้น
● ให้เน้นออกเสียงพยางค์ที่สามก่อนถึงพยางค์สุดท้าย : ซึ่งมักจะใช้กับคำที่ลงท้ายด้วย -cy / -ty / -phy / -gy เช่น, efficiency, ability, Philosophy, Psychology และมักจะใช้กับคำที่ลงท้ายด้วย -al เช่น exceptional เป็นต้น

 

 

ปิดความเห็น บน การออกเสียงภาษาอังกฤษ วิธีออกเสียงภาษาอังกฤษง่ายๆสำหรับมือใหม่